Hướng dẫn bán hàng - day-shops.com

1. Đăng nhập tài khoản day-shops.com

Nhà bán vui lòng đăng nhập vào trang day-shops.com bằng tài khoản đã tạo. Trong trường hợp chưa có tài khoản. Nhà bán có thể tạo tài khoản bằng cách nhấn nút Đăng ký để tạo tài khoản mới.

2. Tạo kênh bán day-shops.com

Các sản phẩm trên hệ thông day-shops.com bằng cách chọn nút "Tạo kênh bán" người bán điền đầy đủ các thông tin trong form bán hàng. Sau khi điền đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ tự động tạo kênh bán đầu tiên cho nhà bán hàng

Sau đó nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin của cửa hàng để bắt đầu bán hàng

3. Tạo sản phẩm day-shops.com

Sau khi có cửa hàng, nhà bán hàng có thể bắt đầu bán hàng bằng cách truy cập vào " Kênh người bán " và bắt đầu tạo sản phẩm cho cửa hàng của người bán. Tại đây, nhà bán hàng chọn "Quản lý sản phẩm" sau đó chọn "Tạo sản phẩm" để điền thông tin của sản phẩm như: hình ảnh, họ tên, giá bán, mô tả, khuyến mãi (nếu có);...

4. Thêm sản phẩm vào kênh bán. day-shops.com

Sau khi tạo sản phẩm thành công. Nhà bán hàng có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng của quý khách bằng cách chọn "Quản lý sản phẩm" và nhấn vào mục "+ Thêm sản phẩm vào cửa hàng". Như vậy quý khách đã có thể bán hàng

Hỗ trợ