Tìm hiểu thị trường

Xem dữ liệu mẫu
Mở bản đồ
Mục đích dịch vụ
Giúp khách hàng có tầm nhìn tổng thể trên từng khu vực dự kiến hoạt động. Có cơ sở về số liệu để bắt đầu hoạch định kế hoạch kinh doanh, từng bước xác định thị trường tiềm năng, phân khúc thị trường...etc...
Mô tả dịch vụ
Khái quát các đặc điểm của 1 khu vực (theo R) xác định. Nội dung gồm số liệu tổng hợp dưới dạng bảng Báo cáo. Cụ thể khu vực A có: bao nhiêu căn nhà? Dân số? Số công trình? Chung cư...etc...
Mô tả sản phẩm
Báo cáo tổng hợp được thể hiện dưới dạng file pdf.
Và gửi về khách hàng bằng email.
Tâm điểm khảo sát
Thông tin bắt buộc (*)
Email liên hệ
Bán kính khảo sát
300m
100m 1000m
Nội dung báo cáo: số liệu tổng hợp bao gồm
Loại hình kinh doanh
Chọn
(*) Ghi chú:
Số điểm mỗi căn nhà căn cứ theo tiêu chí do nền tảng qui ước (30 tiêu chí). Mỗi tiêu chí đại diện cho 1 thuộc tính nhất định. Điểm tổng có thể được xem như 1 trọng số để phân định các thứ hạng và áp dụng vào từng sản phẩm hay dịch vụ cụ thể.
Hoặc liên hệ hotline 19008672
để sử dụng tất cả tính năng của dịch vụ Đây Thị Trường
Nếu bạn có nhu cầu Tìm hiểu thị trường chuyên sâu.
Hãy gọi số 19008672
Thanh toán:

0

Bạn có thể tạo quảng cáo trên bất kỳ đường nào trên bản đồ

Hỗ trợ